Om cookies

Lund Touring Team samlar in och lagrar följande uppgifter om klubbens medlemmar: Namn, adress, telefon och e-post adress. Dessa uppgifter finns lagrade på hemsidan i en fil som endast klubbens medlemmar kan komma åt. Uppgifterna delas inte med utomstående.

Syftet med att lagra och göra dessa uppgifter tillgängliga är är för att klubbens styrelse skall kunna kontakta medlemmar och nå ut till medlemmar med information samt för att klubbens medlemmar skall kunna komma i kontakt med varandra.

Klubbens styrelse har rutiner för att korrigera och återta uppgifter. Under MEDLEMSINFO finner du information om hur du går tillväga.

Du kan läsa mer om den nya lagen GDPR hos Datainspektionen

Hantering av cookies: De cookies som Lund Touring Teams hemsida använder innehåller ingen personinformation och kan inte användas för att identifiera dig som person på något sätt. Istället används de enbart för att hjälpa oss hålla reda på din webbläsare så att den blir unik för vår statistik, och andra specialfunktioner. Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du stänga av det i din webbläsares inställningar. Då kommer inga cookies att lagras men du kommer kanske inte heller kunna använda alla delar av  hemsidan eller vissa delar av hemsidan kommer kanske inte att fungera korrekt.