AktiviteterAktiviteter_kommande

2020-11-02

Årsmöte 2020

Årsmöte 2020: Enligt tillfällig lag § 2020:198 har LTT styrelse bestämt att utföra ett förenklat årsmöte. Detta för att säkerställa att följa myndigheters rekommendationer med avseende på Covid-19, och att verksamheten kan fortgå enligt plan och inga motioner inkommit.

Årsmötet kommer att hållas digitalt. Handlingar skickas ut via mail och finns även att läsa på medlemssidan. De punkter som skall avhandlas på mötet kommer att avhandlas i form av en digital enkät där alla medlemmar har möjlighet att ta del av förslagen, ta ställning till dessa och låta sin röst gälla.

 

Lämna ett svar