2022

2022 utfördes ett årsmöte i digital form . Samtliga medlemmar som uppgett mejladress gavs möjlighet att delta i mötet.  Protokoll från årsmötet […]

2023-04-19

Kick-off 2023-04-19 Kickoffen startar 17.00 Vi minglar och avnjuter en enklare mål som klubben bjuder på. Därefter presenterar ProBike sin verksamhet. Det […]

2021

2021 utfördes ett årsmöte i digital form med hänsyn till Covid-19 och för undvika avbräck i verksamheten. Samtliga medlemmar som uppgett mejladress […]

2020

2020 utfördes ett årsmöte i digital form med hänsyn till Covid-19 och för undvika avbräck i verksamheten. Samtliga medlemmar som uppgett mejladress […]