Stadgar

Fält: Stadgar

Publicerat den

Stadgar antagna vid LTTs årsmöte i Lund den 7 november 2016 Numrering införd 29 mars 2018   1. Klubbens namn är Lund Touring Team (LTT) med säte i Lund. 2. Klubben är ansluten till SMC. 3. LTT har till syfte att främja mc-körning i Lundaregionen. 4. Klubbens beslutande organ är: Årsmöte Medlemsmöte Styrelse 5. Envar […]