Fält: Säkerhet

Att köra motorcykel i grupp inger en viss tjusning och är en nödvändighet när man reser tillsammans. Det finns dock vissa risker med att köra i grupp så därför har vi regler för detta och det är viktigt för allas säkerhet att vi följer dessa. För allas säkerhet distribueras dessa regler till samtliga om någon skulle känna sig osäker eller är med för första gången.

1) Vi kör i sicksack formation när vägens bredd och utformning tillåter det. Det är viktigt att byta spår omedelbart när kompisen framför gör det.

2) När vägen blir krokig upphör sicksack formationen och vi disponerar hela vägbredden för körningen.

3) Håll uppsikt bakåt i backspegeln. Kommer kompisen bakom dig på efterkälken så saktar du in så att du hela tiden har kontakt med honom/henne. Försvinner kompisen ur sikte av någon orsak så stannar du på vägen och inväntar kompisens ankomst. Gruppledaren vänder tillbaka for att se vad som hänt.

4) När vi kommer in i städer eller tätbebyggt och hårdtrafikerat område är det viktigt att vi sluter leden och kör relativt tätt samman med full uppsikt.  Kommer inte hela gruppen över vid rödljus så saktar förtruppen in eller stannar.

5) Skulle vi trots alla försiktighetsåtgärder komma ifrån varandra är det viktigt att alla vet vart vi är på väg och vilken väg vi planerat att åka. När vi kommer från varandra är första åtgärden att stanna och slå på mobiltelefonen och försöka ta kontakt den vägen.

6) Vi kör aldrig om varandra när vi kör i grupp. Den positionen vi har när vi startar behåller vi till nästa stopp.

7) Ledaren for gruppen bör vara en van förare som känner till vägen dit vi skall eller har läst in kartan och har nödvändiga anteckningar. Ovana förare placeras relativt långt fram i gruppen för att undvika att ”gummisnodden” åker fram och tillbaka.

8) När du kör om andra fordon så kolla om kompisen bakom ”hänger på”. Om han/hon gör det är det viktigt att du inte slår av för fort eller går in för snävt efter omkörningen utan ger din kompis plats att komma in framför fordonet ni kört om.

9) När vi behöver svänga av på en annan väg är det viktigt att kontrollera att kompisen bakom uppfattar att vi svänger. Stanna om nödvändigt på höger sida vid korsningen tills du ser att han/hon uppfattat att du svänger och kör sedan ifatt gruppen.

10) På en motorväg kan det vara praktiskt att hela gruppen kör om andra fordon samtidigt och i ett block. Det betyder att den sista motorcykeln går ut i ytterfil och blockerar bakomvarande trafik samtidigt som ledaren börjar sin omkörning och hela gruppen kör om tillsammans.

11) När någon behöver tanka så tankar alla för att undvika onödiga stopp därför att någon helt oväntat drabbas av soppatorsk.

12) Vid risk för regn stannar ledaren så alla som behöver skifta kläder skall ha en möjlighet att göra det innan det är för sent. En variant av kortegekörning s.k. ”dansk kortege” finns beskriven här.

Lämna ett svar