Fält: Säkerhet

Gruppkörning:
Att köra motorcykel i grupp inger en viss tjusning och är en nödvändighet när man reser tillsammans. Det finns dock vissa risker med att köra i grupp så därför har vi regler för detta och det är viktigt för allas säkerhet att vi följer dessa. För allas säkerhet distribueras dessa regler till samtliga om någon skulle känna sig osäker eller är med för första gången.

1) Vi åker alltid i sicksack formation på landsvägar och motorvägar. Positionen skall vara tydlig så att den som åker till höger verkligen ligger nära högerkanten och den som ligger till vänster verkligen ligger nära mittlinjen. Det är viktigt att byta spår omedelbart när kompisen framför gör det. Ligg inte och sega och tro att han/hon skall byta tillbaka. Det gör bara bakomvarande fundersam på vad du menar och skapar en osäkerhet.

2) När vägen blir krokig upphör sicksack formationen och vi disponerar hela vägbredden för körningen (tänk på att lämna plats för mötande trafik). Planera din körning så att du inte kommer ikapp kompisen framför när du kommer in i svängen om han/hon vill köra saktare än du. Kör aldrig in i kompisens ”revir” utan håll dig på behörigt avstånd. Det är svårt att se dig om du ligger för nära och snett bakom.

3) Håll uppsikt bakåt i backspegeln. Kommer kompisen bakom dig på efterkälken så saktar du in så att du hela tiden har kontakt med honom/henne. Försvinner kompisen ur sikte av någon orsak så stannar du på vägen och inväntar kompisens ankomst. Gruppledaren vänder tillbaka for att se vad som hänt och gruppen samlas genom att gruppledaren kör förbi alla och återtar tätpositionen. Stannar kompisen framför dig stannar självklart hela efterföljande gruppen för att ta reda på vad som förorsakar stoppet.

4) När vi kommer in i städer eller tätbebyggt och hårdtrafikerat område är det viktigt att vi sluter leden och kör relativt tätt samman med full uppsikt. När vi behöver stanna för rött ljus kan det vara lämpligt att försöka ”samlas” om det finns plats för att göra det. Kommer inte hela gruppen över vid rödljus så saktar förtruppen in eller stannar helt  vid sidan av gatan för att avvakta ögonkontakt med bakomvarande.

5) Skulle vi trots alla försiktighetsåtgärder komma ifrån varandra är det viktigt att alla har kartor, vet vart vi är på väg och vilken väg vi planerat att åka. När vi kommer från varandra är första åtgärden att stanna och slå på mobiltelefonen och försöka ta kontakt den vägen. Ansvarig för gruppen bör därför distribuera aktuella mobiltelefonlistor innan avresan. Inför varje start bör gruppen komma överens om nästa preliminära stopp, t.ex. en speciell bensinstation, ett lunchställe eller kanske en särskild rastplats. Skulle ovanstående misslyckas är det ingen idé att irra omkring i naturen och planlöst försöka leta reda på varandra. Då gäller det att återsamlas på hotellet för natten, färjan vi skall passa eller vad det nu kan vara.

6) Vi kör aldrig om varandra när vi kör i grupp. Den positionen vi har när vi startar behåller vi till nästa stopp. Undantaget är när vi behöver kommunicera för att tanka, gå på toaletten eller annat som inte kan vänta. Vederbörande kör då om hela kön och antingen kommunicerar med ledaren eller tar över som ledare för att köra av på lämplig avfart eller dyl. Säkerhetsansvaret ligger hela tiden hos den som bryter formationen.

7) Ledaren for gruppen bör vara en van förare som känner till vägen dit vi skall eller har läst in kartan och har nödvändiga anteckningar. Osäkra eller ovana förare placeras relativt långt fram i gruppen för att undvika att ”gummisnodden” åker fram och tillbaka. Det skapar irritation hos bakomvarande. Det blir i praktiken så att den som kör långsammast styr hela gruppens hastighet. Därför är det bra att ha honom/henne långt fram. Störst körskicklighet krävs av förarna längst bak i gruppen som både ska kunna fånga upp ryckigheterna som uppstår och köra ikapp de övriga.

8) När du kör om andra fordon så kolla om kompisen bakom ”hänger på”. Om han/hon gör det är det viktigt att du inte slår av för fort eller går in för snävt efter omkörningen utan ger din kompis plats att komma in framför fordonet ni kört om.

9) När vi behöver svänga av på en annan väg eller svänga av från en motorväg är det viktigt att kontrollera att kompisen bakom uppfattar att vi svänger. Stanna om nödvändigt på höger sida vid korsningen tills du ser att han/hon uppfattat att du svänger och kör sedan ifatt gruppen. Vid körning på motorväg är det viktigt att ha ögonkontakt med varandra när det börjar bli dags att svänga av. Det är viktigt att markera i god tid att vi skall gå av motorvägen så inte någon eller några ligger på omkörning och är stängda av andra trafikanter när det är dags. Detta gäller kanske i första hand när vi är på kontinenten med hård trafik och 4-5 filiga motorvägar.

10) Om inte trafiken är för hård på motorvägen kan det vara praktiskt att hela gruppen kör om andra fordon samtidigt och i ett block. Det betyder att den sista motorcykeln går ut i ytterfil och blockerar bakomvarande trafik samtidigt som ledaren börjar sin omkörning och hela gruppen kör om tillsammans. Sicksack formationen bibehålls hela tiden.

11) När någon behöver tanka så tankar alla för att undvika onödiga stopp därför att någon helt oväntat drabbas av soppatorsk.

12) Vid risk för regn stannar ledaren så alla som behöver skifta kläder skall ha en möjlighet att göra det innan det är för sent. En variant av kortegekörning s.k.. ”dansk kortege” finns beskriven här.

Lämna ett svar