Fält: Styrelsen

Lars Nicklasson: Ordförande

Bengt Andersson: Kassör

Thomas Persson: Ledamot

Johan Andersson: Ledamot

Bert-Inge Andersson: Ledamot

Sotir Dolovski: Ledamot

Lämna ett svar