LTTs klubbgarage

  • Adressen till LTTs klubbgarage är: Magistratsvägen 1B. Garaget är märkt ”Garage 1”. Om du är intresserad av att hyra en plats eller har frågor kring garaget, kontakta garageförman.
  • Skiss över LTTs klubbgarage med numrerade platser och vem som hyr dessa hittar du här
  • Regler för garaget och policy för kösystemet hittar du här.
  • Regler för uppställningsplats hittar du här.

Lämna ett svar