2021

2021 utfördes ett årsmöte i digital form med hänsyn till Covid-19 och för undvika avbräck i verksamheten. Samtliga medlemmar som uppgett mejladress gavs möjlighet att delta i mötet. Not protokollet är justerat men vi saknar i nuläget en signatur då en justeringsman dessvärre råkat bryta högra armen. Vi räknar med att kunna lägga upp ett signerat protokoll efter tillfrisknad, inom kort. 

Protokoll från årsmötet 2021

Lämna ett svar