2022

2022 utfördes ett årsmöte i digital form . Samtliga medlemmar som uppgett mejladress gavs möjlighet att delta i mötet.  Protokoll från årsmötet […]

2021

2021 utfördes ett årsmöte i digital form med hänsyn till Covid-19 och för undvika avbräck i verksamheten. Samtliga medlemmar som uppgett mejladress […]

2020

2020 utfördes ett årsmöte i digital form med hänsyn till Covid-19 och för undvika avbräck i verksamheten. Samtliga medlemmar som uppgett mejladress […]