Arsmoten

2020

Publicerat den

2020 utfördes ett årsmöte i digital form med hänsyn till Covid-19 och för undvika avbräck i verksamheten. Samtliga medlemmar som uppgett mejladress gavs möjlighet att delta i mötet. Vi passar även på att publicera resultatet av medlemsenkäten 2020. Protokoll från årsmötet 2020 Resultat Medlemsenkät 2020